امید ها برای تجارت با ایران

چهار شنبه 8 اردیبهشت 1400 210 بازدید کننده گروه آخرین اخبار

پالایشگران امیدوار به از سرگیری تجارت نفت با ایران هستند.|واردات نفت خام کره جنوبی در ماه مارس برای اولین بار در تقریباً یکسال از مرز 10 میلیون بشکه در ماه فراتر رفت، زیرا پالایشگاه های محلی به دلیل گسترش روند افزایشی قیمت های رسمی فروشخاورمیانه، به تدریج بشکه های آمریکای شمالی را نسبت به عرضه خلیج فارس ترجیح می دهند. افزایش شدید اختلاف قیمت برنت-دبی،عرضه ایالات متحده را برای خریداران آسیایی جذاب می کند.


امید ها برای تجارت با ایران4/28/2021پالایشگران امیدوار به از سرگیری تجارت نفت با ایران هستند.|واردات نفت خام کره جنوبی در ماه مارس برای ... پالایشگران امیدوار به از سرگیری تجارت نفت با ایران هستند.|واردات نفت خام کره جنوبی در ماه مارس برای اولین بار در تقریباً یکسال از مرز 10 میلیون بشکه در ماه فراتر رفت، زیرا پالایشگاه های محلی به دلیل گسترش روند افزایشی قیمت های رسمی فروشخاورمیانه، به تدریج بشکه های آمریکای شمالی را نسبت به عرضه خلیج فارس ترجیح می دهند. افزایش شدید اختلاف قیمت برنت-دبی،عرضه ایالات متحده را برای خریداران آسیایی جذاب می کند.5.0